BIOMASSA CV KETEL OP HOUT VOOR KALVERBEDRIJVEN
VERWARMEN MET HOUTKETEL

Warmteinhoud

  • 1000 liter water 1°C opwarmen vraagt 1000 kcal of 1,16 kWh
  • 1000 liter water verdampen vraagt 600.000 kcal of 700 kWh
  • 5000 liter water 70° opwarmen vraagt : 5000 x 70 = 350.000 kcal of 406 kWh.
    Dit is ca 45 liter mazout bij 90 % rendement of 100 kg hout.
    Een ketel met een vermogen van 50 kW doet daar ca 8 uur over.

Warmtebehoefte voor de produktie van warm water voor 1000 kalveren.
Vergelijking van verschillende energiebronnen : stookolie, hakselhout, miscanthus.
Bepaling van de grootte van de stookketel.

1. Naar de gangbare produktienormen in de sector moet men er van uitgaan dat bij een bezetting van 1000 kalveren er jaarlijks 325.000 kWh aan energie nodig is. Dit komt overeen met circa 35.000 liter stookolie, of ca 82 ton hakselhout, of ca 82 ton miscanthus.

2. De capaciteit van de ketel die moet voorzien worden, is : - voor stookolie : 50 kW - voor hakselhout : 60 kW - voor miscanthus : 90 kW (dit omdat de ketel slechts op 2/3 van de nominale capaciteit brandt met miscanthus)

3. Voor hakselhout en miscanthus zijn de gangbare kapaciteiten van de ketels: van 30 kW tot 250 kW.

Biomassa CV ketels met stukhout

Gangbaar zijn ketels tot 100 kW. Verschillende vermogens mogelijk.

Biomassa CV ketels met hakselhout of pellets.

Wij hebben ketels ter beschikking van 30 kw tot 250 kW. Deze ketels kunnen ook in tandem gezet worden. Deze investering betaalt zich snel terug.

Contacteer ons voor meer informatie. Voor deze investering zijn subsidies mogelijk.Klik op de foto's om te vergroten
Verwarming voor kalverbedrijven Verwarming voor kalverbedrijven Verwarming voor kalverbedrijven Verwarming voor kalverbedrijven Verwarming voor kalverbedrijven Verwarming voor kalverbedrijven Verwarming voor kalverbedrijven Verwarming voor kalverbedrijven Verwarming voor kalverbedrijven Verwarming voor kalverbedrijven Verwarming voor kalverbedrijven Verwarming voor kalverbedrijven Verwarming voor kalverbedrijven Verwarming voor kalverbedrijven Verwarming voor kalverbedrijven Verwarming voor kalverbedrijven Verwarming voor kalverbedrijven Verwarming voor kalverbedrijven Verwarming voor kalverbedrijven Verwarming voor kalverbedrijven Verwarming voor kalverbedrijven Verwarming voor kalverbedrijven