Werking van een pelletketel

De ketel functioneert volledig automatisch. Een pelletskollektor in de opslagruimte doseert de pellets naar een flexibele transportschroef. Deze schroef brengt de pellets vanuit de opslagruimte naar de ketel. De schroef mondt uit aan de ketel. De pellets gaan eerst door een veiligheidssas. Via dit sas worden de houtpellets aan de doseerschroef van de ketel overgedragen.

De microprocessor stuurt de snelheid van deze doseerschroef en bepaalt zo hoeveel pellets er in de hittebestendige verbrandingskamer terecht komen. Op die manier stelt de ketel zelf in hoeveel warmte hij produceert.

De ontsteking van de brander gebeurt door middel van een hete-lucht blazer. De vlam gaat via een warmtewisselaar en geeft op die manier de warmte af aan het water. De ontsteking is automatisch en continu wordt de capaciteit aangepast aan de warmtevraag. De keteltemperatuur, de rookgastemperatuur en ook de resterende hoeveelheid zuurstof in de rookgassen worden voortdurend gecontroleerd.

De microprocessor gebruikt al die gegevens om de ketel optimaal in te stellen en voortdurend bij te sturen. Via de gegevens van de buitentemperatuurmeting, van de kamerthermostaat en de gegevens door de gebruiker in de computer ingebracht, regelt de microprocessor dag- en nachtregime, de temperatuur van het sanitair water, de temperatuur van de ketel en ook de temperatuur van de kringlopen van de verwarming.

Een paar keer per dag stopt de ketel met branden en laat de asse vallen in de asbak. Tergelijkertijd wordt telkens de warmtewisselaar automatisch gereinigd. Nadien start deze de ketel vanzelf automatisch terug op. Deze asbak moet 1 maal per maand leeggemaakt worden.

Contacteer ons voor meer informatie.